De Familiekudde

Het concept familiekudde houdt in dat alle runderen (kalveren, jongvee, melkgevende en droge koeien) op het melkveebedrijf in één groep worden gehouden met veel weidegang en een eenvoudig stalsysteem.

koe-met-kalf

Dit veehouderijsysteem zet de koe en haar natuurlijke behoefte centraal. Daarmee slaan wij een grote slag op het gebied van dierenwelzijn en gezondheid. Het ligt voor de hand dat dit een gemiddeld een oudere veestapel oplevert.

Dierenwelzijn en gezondheid

Een vaste groepssamenstelling geeft rust in de koppel en sluit beter aan bij de aard van de koe. Het kalf blijft de eerste levensmaanden bij de koe en kan zogen.

kalfjeBB-koeiendans

Voordelen van een familiekudde zijn dat de kalveren van jongs af aan overal aan wennen en onderdeel zijn van de kudderangorde en daarin mee groeien. Er zijn op verschillende leeftijden geen groepswisselingen meer, wat meer rust teweegbrengt. Daardoor behoudt het dier haar hele leven een betere weerstand.

Gras

Weiden van koeien vinden wij belangrijk. Een koe die goed in haar vel zit en gezond is, levert goede melk en lekker vlees. Om het grazen te maximaliseren wordt 4 keer per dag de draad verzet en krijgen de koeien er een flinke strook vers gras erbij.

Er groeien in diverse percelen verschillende kruiden. Wanneer de koeien en kalveren in deze natuurlijke bloemrijke graslanden lopen, is dat een lust voor het oog. Zo is ook de naam van onze kleinschalige boerderijwinkel ‘Koblomke’ ontstaan. Dit is Fries voor madeliefje.