Supporter worden

jan-jellema500Als u sympathiek tegenover ons concept van de familiekudde staat, kunt op twee manieren supporter worden van onze manier van boeren en de familiekudde. U kunt een koe adopteren en zelfs boer worden of u kunt een Kalfsvleescertificaat kopen, waarbij u er zeker van bent dat u niet achter het net vist, wanneer er kalveren worden geslacht. Een soort tegoedbon dus.

Adopteer een koe

Zo kunt u bijvoorbeeld via www.adopteereenkoe.nl een dier in onze familiekudde adopteren. Dat kan als particulier, maar ook als schoolklas of als bedrijf.

Voor € 50,- per jaar en éénmalig € 15 administratiekosten adopteert u een koe, bij de boer van uw keuze. Alle deelnemende boeren staan in het overzicht en in de lijst. Voor dit bedrag kunt u een koe uitzoeken en organiseert de boer(in) 1 of 2 keer per jaar een boerderijdag en houdt hij/zij u op de hoogte van de ontwikkelingen op de boerderij.

Verder ontvangt u iedere 4x per jaar de Koevoet, de nieuwsbrief waarmee we u op de hoogte houden van ontwikkelingen op de boerenbedrijven en van de contacten tussen boeren en burgers. U kunt daar ook uw eigen verhaal in kwijt. In de Koevoet kunt u lezen wanneer uw boer open dag houdt.

Een dergelijke adoptie heeft als doel om boeren en burgers met elkaar in contact te brengen. Wij zijn er van overtuigd dat deze verbinding niet alleen plezier maar ook bewustzijn geeft. Daarmee kan het draagvlak creëren voor vernieuwingen in duurzame landbouw en duurzaam landgebruik. U kunt alle bijzonderheden hierover lezen op de site www.adopteereenkoe.nl .

Koop een Kalfsvlees-certificaat

hanneke-hansma500De normale gang van zaken in de meeste boerenbedrijven is dat stierkalveren vrij snel naar een mester gaan, daar gemest worden en op een leeftijd van 9 -14 maanden worden geslacht. Ruim negentig procent van het kalfsvlees verdwijnt naar het buitenland.

Dat druist regelrecht tegen ons principe van de familiekudden in, waarbij de kalveren bij de kudde blijven. Dat gaat wel fors ten koste van de melkopbrengst zodat wij onder de naam Koblomke (madeliefje) het vlees van de stierkalveren, die door een gecertificeerde slager, verkopen in ons eigen ‘winkeltje’ onder de naam Koblomke. Dat is best een forse investering, dus bieden wij sympathisanten de mogelijkheid om een Kalfsvlees-certificaat te kopen ter waarde van ………………………. Wanneer de kalveren zijn geslacht krijgt u bericht en stellen we samen een pakket samen…………………..